Επιθυμία

“Έρως, με το σοβαρότερο νόημα σημαινει: Να ξέρουμε κάποιον, του οποίου το χρώμα πρέπει να παίρνουν τα πράγματα, αν θέλουν να φτάσουν πλήρως ως εμάς, ούτως ώστε να παύουν να είναι αδιάφορα ή φοβερά, ψυχρά ή κενά, και ακόμη και τα πλέον απειλητικά ανάμεσα τους, όπως τα κακά ζώα, με την είσοδο τους στον κήπο…Continue reading Επιθυμία