Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

IMG_13062017_155330

Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν μέσω skype στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για όποιον επιθυμεί να ξεκινήσει ψυχανάλυση και η φυσική του παρουσία δεν μπορεί ακόμα να υποστηριχθεί.  Αν κάποιος έχει την επιθυμία για ψυχανάλυση, τότε οι συνεδρίες διαδικτυακά μπορούν να προσφερθούν σε προκαθορισμένο χρόνο και με συμφωνημένο κόστος, έτσι ώστε να ξεπεραστεί κάποιο προσωρινό εμπόδιο. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται πέρα από μια μία φορά την εβδομάδα. Επικοινωνήστε μαζί μου

Αρχική σελίδα