Εκδήλωση Γυναικείας Οργάνωσης Οικολόγων “Γυναίκα Πρόσφυγας “